Heidenhain Rotary Encoder


QAR 2.000,00 QAR 2.400,00

ROD 436

10-30 VDC

6mm Shaft